Shin-ichiro Ogura

General
Name
Shin-ichiro Ogura
Email
shin-ichiro.ogura.e1@tohoku.ac.jp
Address

Naruko-onsen
232-3, Yomogita
Osaki, 04
989-6711
Japan

Phone
+81229847378